full screen background image

Vaiko gerovės komisija

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

2. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

3.  teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

4. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

5. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;

6. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas – Virginija Augustaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorė – Alma Zaikauskaitė, meninio ugdymo mokytoja.

Komisijos nariai:

Vilma Danienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Gintara Povilaitienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Lijana Kleizienė, vyriausioji slaugytoja, dietistė;

Eglė Gudelienė, psichologė.

Jūratė Lietuvnikienė, psichologė.

 

 

Parašykite komentarą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Connect with Facebook