full screen background image

Mokinio krepšelio lėšos

2017 metų III ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita

2017 metų II ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita

2017 metų I ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų paskirstymas 2017 metais

2016 m. mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita

2016 m. mokinio krepšelio lėšų panaudojimas

Sąmatos straipsnių pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Spaudiniai (knygos, žemėlapiai, dėlionės, žaidimai, lavinamųjų kortelių rinkiniai) 492,60  – 39,40
2. Kitos prekės (ugdymo, IT priemonės)  –

467,25

 1018,00  3014,75
3. Kvalifikacijos kėlimas 240,00 136,00  –  624,00
4. Kitos paslaugos (ekskursijos ir kt.)

400,00  –

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2016 METAMS

Sąmatos straipsnių pavadinimas

Iš viso

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darbo užmokestis 140,8 35,2 58,5 11,7 35,4
Socialinio draudimo įmokos 43,6 10,9 18,1 3,6 10,9
Spaudiniai 0,5 0,5
Kitos prekės 4,1 1,0 1,5 1,0 0,6
Kvalifikacijos kėlimas 1,1 0,3 0,3 0,3 0,2
Kitos paslaugos 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1
viso asignavimų 190,8 48,1 78,1 16,8 47,7

Numatomi mokinio krepšelio lėšų paskirstymo prioritetai

Ugdymo priemonių pavadinimas

I ketv.

II ketv. III ketv. IV ketv.
Spaudiniai: knygos, žemėlapiai, plakatai, žaidimų užduočių rinkiniai 0,5
Garso aparatūra : garso kolonėlės ant stovo 2 vnt., valdymo pultas, mikrofonai. 1,5
Smėlio dėžė miško aikštelėje, smėlis, stalas pavėsinėje. 0,7
Piešimo lentos lauko terasose. 0,3
Interaktyvios priemonės. 2,1

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2015 METAMS

Sąmatos straipsnių pavadinimas Iš viso I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darbo užmokestis 132215 34000 56700 11300 30215
Socialinio draudimo įmokos 40960 10530 17570 3500 9360
Spaudiniai 900 500 200 200
Kitos prekės 3765 1000 1000 800 965
Kvalifikacijos kėlimas 1078 600 200 100 178
Kitos paslaugos 694 300 200 194
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 179612 46930 75870 15900 40912

 Numatomi lėšų paskirstymo prioritetai

Ugdymo priemonių pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Dorinio ugdymo knygų rinkinys (žemėlapiai, knygos), Logico Primo užduočių rinkiniai 300
Namelis į lauko žaidimų aikštelę 498
Dvi edukacinės lentos prie lauko pavėsinių 515
Priemonės lauko erdvei po pastoge 300
Įrenginiai vaikų kūrybinėms dirbtuvėms lauke 3209
Edukacinės išvykos 450

2015 m. I ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms (Eur.) Pažintinei veiklai (Eur.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (Eur.) Spaudiniai (Eur.)
1. Knygos

_

_

67,00

2. Seminarai

140,00

4. Viso:

207,00

2015 m. II ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Eur.) Pažintinei veiklai(Eur.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Eur.) Spaudiniai(Eur.)
1. Knygos, žemėlapiai, didaktiniai žaidimai

_

216,00

2. Seminarai

174,00

3. Programa ,,Zipio draugai“

81,00

4. Išvykos

500,00

5. Edukacinė priemonė lauke (namelis,  plokštė, skaitliukai)

1015,00

Viso:

1015,00

500,00

255,00

216,00

Viso:

1986,00

 

2015m. III ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms

(Eur.)

Pažintinei veiklai

(Eur.)

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui

(Eur.)

Ilgalaikio turto priemonės

 (Eur.)

1. Lauko įrengimai

220

_

2. Seminarai

505

3. Namelis – pavėsinė

2791

Viso:

220

505

2791

Viso:

3516

2015 m. IV ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr.

Priemonės pavadinimas

Ugdymo priemonėms

(Eur.)

Pažintinei veiklai

(Eur.)

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui

(Eur.)

1. Kaladės

444

_

2. Žaislų lentyna

107

3. Spaudiniai

16,61

4. Seminarai

160

Viso:

567,61

160

 

Viso:         727,61

 

 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2014 METAMS

Sąmatos straipsnių pavadinimas

Iš viso

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Darbo užmokestis pinigais

393,6

101,7

164,0

32,8

95,1

Socialinio draudimo įmokos

121,9

31,5

50,8

10,2

29,4

Spaudiniai

3,1

0,8

0,8

0,7

0,8

Kitos prekės

12,3

3,0

3,1

3,1

3,1

Kvalifikacijos kėlimas

3,2

0,8

0,8

0,8

0,8

Kitos paslaugos

2,3

0,6

0,6

0,6

0,5

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

536,4

138,4

220,1

48,2

129,7

Numatomi mokinio krepšelio lėšų paskirstymo prioritetai 2014 metams

Ugdymo priemonių pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Kompiuteriai (Varliukų gr, logopedės kab.) 2020 Lt
Žaidimų ,,balkonas“ (,,Varliukų gr.) 780 Lt.
Žaislų lentynos (Bitučių, Raidelių, Skruzdėliukų, Saulučių gr,) 2700 Lt. 4000 Lt.
Žaidimų kilimas (Ančiukų gr.) 300 Lt.
Žaidimų namelio atnaujinimas (Raidelių g.) 1500 Lt.
Kompiuteriai (Boružėlių , Nykštukų, Raidelių gr.) 3100 Lt.
Knygos, didaktiniai žaidimai (Saulučių, Skruzdėliukų gr.) 600 Lt.
Saugos liemenės vaikams (Meškučių, Skruzdėliukų gr.) 200 Lt 200 Lt.
Viso: 15400 Lt.

2014 m. I  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.) Spaudiniai(Lt.)
1. Grupių vidaus aplinkos įrengimai. Kompiuteriai. 2.800,00

_

_
2. Seminarai 590,00
3. Viso: 2.800,00 590,00
4. Viso: 3.390,00

2014 m. II  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.) Spaudiniai(Lt.)
1. Žaislų lentynos, žaidimų kilimas, saugos liemenės 4.189,98

_

_
2. Spaudiniai 598,53
3. Išvykos 1.200,00
4. Seminarai 549,00
5. Viso: 4.189,98 1.200,00 549,00 598,53
6. Viso: 6.537,51

2014m. III  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.) Spaudiniai(Lt.)
1. Spintos, komodos, lentynos vaikų ugdymo priemonėms laikyti. 3.100,00

_

_

 –

2. Seminarai.

 –

975,00

 –

5. Viso:

3.100,00

 –

975,00

 –

6. Viso: 4.075

2014m. IV  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.) Spaudiniai(Lt.)
1. Baldai ugdymo aplinkai įrengti ir priemonėms laikyti

2.656,0

_

_

2. Kompiuteriai, kompiuterių įranga

7.049,48

3. Žaislai, lauko įrengimai

5.504,54

4. Seminarai

1.086,0

5. Viso:

15.210,02

1.086,0

6. Viso:

16.296,02

 

 

 

 

 

 

2013 metų mokinio krepšelio lėšų paskirstymas (pagal įstaigos patvirtintą sąmatą).

Sudedamosios dalys I ketvirtistūkst.(Lt.) II ketvirtistūkst (Lt.) III ketvirtistūkst (Lt.) IV ketvirtistūkst (Lt.) Visotūkst (Lt.)
Ugdymo priemonėms 3,3 5,5 0,8 3,2 12,8
Spaudiniai 0,8 1,4 0,2 0,8 3,2
Pažintinei veiklai 0,6 1,0 0,2 0,6 2,4
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui 0,8 1,5 0,2 0,9 3,4

I ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Spaudiniams(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.)
0,00

0,00

0,00 0,00
Viso: 0,00 Viso: 0,00 Viso: 0,00 Viso: 0,00

II  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.) Spaudiniai(Lt.)
1. Lauko aikštelės įrengimai 3.100,00

_

_

 

 –

2. Grupių vidaus aplinkos priemonės

3.989,00

 

 –

 –

2.183,11

3. Išvykos

1.600,00

4. Seminarai

279,00

Viso: 7.089,00

Viso: 1.600,00

Viso: 279,00

Viso: 2.183,11

III  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Spaudiniams(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.)
 1.  Grupių vidaus aplinkos priemonės 2.200,00

0,00

0,00 0,00
Viso: 2.200,00
Viso: 0,00 Viso: 0,00 Viso: 0,00

 

IV ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms(Lt.) Pažintinei veiklai(Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(Lt.) Spaudiniai(Lt.)
1. Grupių vidaus aplinkos įrengimai, priemonės 7.811,00

_

_
2. Išvykos 400,00
3. Seminarai 221,00
4. Ugdomosios užduotys 16,89
5. Viso: 7.811,00 400,00 221,00 16,89
6. Viso:

8.448,89

 

 

 

2012 metų mokinio krepšelio lėšų paskirstymas

2012 metų mokinio krepšelio lėšų paskirstymas (pagal įstaigos patvirtintą sąmatą)

Sudedamosios dalys I ketvirtistūkst. (Lt.) II ketvirtistūkst.(Lt.) III ketvirtistūkst. (Lt.) IV ketvirtistūkst. (Lt.) Visotūkst (Lt.)
Ugdymo priemonėms 3,9 5,5 1,8 4,4 15,6
Pažintinei veiklai 0,6 0,8 0,6 0,3 2,3
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui 1,0 1,1 0,5 0,7 3,3

 I  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil nr. Grupių pavadinimai Ugdymo priemonėms (Lt.) Pažintineiveiklai (Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (Lt.)
1. Darželio ,,Bitučių“ 63,10 20
2. Darželio ,,Žirniukų“ 50,80
3. Darželio ,,Varliukų“ 54,70
4. Darželio ,,Nykštukų“ 76,20
5. Darželio Ančiukai 42.20
6. Darželio ,,Boružėlės“ 59,80
7. Darželio ,,Raidelės“ 89
8.  Darželio ,,Saulutės“ 43,80
9. Priešmokyklinė,,Skruzdėliukai“ 71
10. Priešmokyklinė ,,Meškučiai“ 737,59
11. Psichologo kabinetas
12. Salė (muzikos užsiėmimams) 172
13. Metodinis kabinetas 797,96
14. Salė (kūno kultūros užsiėmimams) 1484,55
Viso: 3742,70 Viso: 0,00 Viso: 20,00

II  ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Grupių pavadinimai Ugdymo priemonėms (Lt.) Pažintinei veiklai (Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (Lt.)
1. Darželio ,,Bitučių“ 499 15
2. Darželio ,,Žirniukų“ 271,88 30
3. Darželio ,,Varliukų“ 633 30
4. Darželio ,,Nykštukų“ 334 30
5. Darželio Ančiukai 454 30
6. Darželio ,,Boružėlės“ 519,17 30
7. Darželio ,,Raidelės“ 499 30
8.  Darželio ,,Saulutės“ 448 30
9. Priešmokyklinė,,Skruzdėliukai“ 593,35 30
10. Priešmokyklinė ,,Meškučiai“ 30
11. Psichologo kabinetas 473
12. Salė (muzikos užsiėmimams) 370
Viso: 5095,18 Viso: 0,00 Viso: 285,00

III ketvirčio mokinio krepšelio lėšų panaudojimas:

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Ugdymo priemonėms (Lt.) Pažintinei veiklai (Lt.) Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (Lt.)
1. Lauko aikštelės įrengimai 1.319.22

_

_
Viso: 1.319.22 Viso: 0,00 Viso: 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Connect with Facebook