full screen background image

Teisės aktai

Nacionaliniai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijahttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5F5E770C3767
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimohttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50c0e220f57e11e4927fda1d051299fb

Kauno miesto savivaldybės

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas Atverti dokumentą
Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Atverti dokumentą
 

Parašykite komentarą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Connect with Facebook