full screen background image

Išorinio vertinimo rezultatai

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados.

  • Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 21- 26, nuo 2015 m. birželio 11 d. iki 2015 m. rugsėjo 9 d. buvo atliktas vidaus auditas. Šiuo auditu tikrinta ir vertinta, ar įstaiga laikosi veiklos planų, procedūrų, įstaigos veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, ar savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama pagal norminius teisės aktus, ar lėšos, skiriamos iš savivaldybės biudžeto, naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, ar teikiama informacija apie įstaigos veiklą yra patikima ir išsami.
Išvados:
  1. Spręsti klausimą dėl darželio nenaudojamo ilgalaikio turto nurašymo.
  2. Spręsti klausimą dėl panaudos sutarties sudarymo su Nacionaline žemės tarnyba ir įregistravimo Nekilnojamo turto registre.
  3. Užtikrinti, kad šilumos tiekimo paslaugos būtų įsigytos Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo nustatyta tvarka
  4. Numatyti papildomas sutarčių vykdymo kontrolės priemones.
  •  Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2015 m. birželio 8 d. planine tvarka patikrino atitiktį teisės aktų reikalavimas dėl maisto produktų higienos, dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, biocidų autorizacijos ir registracijos, maisto produktų ženklinimo.

Išvados:
1. Atlikti dalinį sienų remontą daržovių laikymo patalpoje.

2. Grupių virtuvėlėse turėti rankų dezinfekavimo priemonių.
Atlikti darbai:
1. Daržovių laikymo sandėlyje atliktas remontas 2015 m. vasarą.

2. Rankų dezinfekavimo priemonės grupių virtuvėlėms įsigytos 2015 m. birželio mėn.

  • Kauno visuomenės sveikatos centras 2014 m. lapkričio 14 d. periodinės kontrolės metu patikrino higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą“ ir maitinimo tvarkos aprašo reikalavimų atitikimą.

Išvados:
1. Pašalinti HN 75: 2010 trūkumus šių punktų:
9 p. grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.

Parašykite komentarą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Connect with Facebook